1

کسب و کار مونتاژ برد الکترونیکی کرج

News Discuss 
در یک مدار، الکترونها از باتری، از طریق سیمها و به داخل لامپ جریان مییابند. وقتی لامپ به اندازه کافی از این الکترونها دریافت کند، روشن میشود. قلع سردی هنگامی اتفاق می افتد که پایه و پد به اندازه کافی گرم نشده باشد و سیم قلع ذوب شود و https://connerl81q9.blogminds.com/-15625281

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story